Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Lượt truy cập :  12483905

Nhà sản xuất

Code : KPT1460

Giá : Liên hệ

Code : 48-DPM

Giá : 198,750 VNĐ

Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 46-DPM
Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 46-DPM

Code : 46-DPM

Giá : 148,750 VNĐ

Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 44-DPM
Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 44-DPM

Code : 44-DPM

Giá : 107,500 VNĐ

Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 23-DPM
Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 23-DPM

Code : 23-DPM

Giá : 40,000 VNĐ

Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 22-DPM
Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 22-DPM

Code : 22-DPM

Giá : 33,750 VNĐ

Khớp nối nhanh cho dây 48-DPH
Khớp nối nhanh cho dây 48-DPH

Code : 48-DPH

Giá : 198,750 VNĐ

Khớp nối nhanh cho dây 46-DPH
Khớp nối nhanh cho dây 46-DPH

Code : 46-DPH

Giá : 148,750 VNĐ

Khớp nối nhanh cho dây 44-DPH
Khớp nối nhanh cho dây 44-DPH

Code : 44-DPH

Giá : 107,500 VNĐ

Khớp nối nhanh cho dây 24-DPH
Khớp nối nhanh cho dây 24-DPH

Code : 24-DPH

Giá : 53,750 VNĐ

Khớp nối nhanh cho dây 23-DPH
Khớp nối nhanh cho dây 23-DPH

Code : 23-DPH

Giá : 40,000 VNĐ

Khớp nối nhanh cho dây 22-DPH
Khớp nối nhanh cho dây 22-DPH

Code : 22-DPH

Giá : 33,750 VNĐ

Khớp nối nhanh cho ống răng trong 48-DSF
Khớp nối nhanh cho ống răng trong 48-DSF

Code : 48-DSF

Giá : 471,250 VNĐ

Khớp nối nhanh cho ống răng trong 46-DSF
Khớp nối nhanh cho ống răng trong 46-DSF

Code : 46-DSF

Giá : 397,500 VNĐ

Khớp nối nhanh cho ống răng trong 44-DSF
Khớp nối nhanh cho ống răng trong 44-DSF

Code : 44-DSF

Giá : 347,500 VNĐ

Khớp nối nhanh cho ống răng trong 24-DSF
Khớp nối nhanh cho ống răng trong 24-DSF

Code : 24-DSF

Giá : 158,750 VNĐ

Khớp nối nhanh cho ống răng trong 23-DSF
Khớp nối nhanh cho ống răng trong 23-DSF

Code : 23-DSF

Giá : 118,750 VNĐ

Khớp nối nhanh cho ống răng trong 22-DSF
Khớp nối nhanh cho ống răng trong 22-DSF

Code : 22-DSF

Giá : 113,750 VNĐ

Súng vặn bu lông 3/4" 
Model: KPT1460
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Nhật bản
Nhập khẩu và phân phối: thietbioto.vn
* Chi tiết sản phẩm
- Công suất (N.m) : 1290
- Áp sử dụng (Bar) : 4/8
- Trọng lượng (kg) : 5.4
Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 
Model: 48-DPF
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kich cỡ 1"
Chiều dài 54 mm
Đường kính lớn nhất 41 mm
Trọng lượng 199 g

 

Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 
Model: 46-DPF
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 3/4"
Chiều dài 45 mm
Đường kính lớn nhất 32 mm
Trọng lượng 97 g

 

Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 
Model: 44-DPF
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 1/2"
Chiều dài 41mm
Đường kính lớn nhất 27mm
Trọng lượng 68 g

 

Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 
Model: 24-DPF
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 1/2"
Chiều dài 39 mm 
Đường kính lớn nhất 26 mm
Trọng lượng

57 g

 

Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 
Model: 23-DPF
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 3/8" 
Chiều dài 37.5 mm 
Đường kính lớn nhất 21 mm
Trọng lượng

 40 g

 

Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 
Model: 22-DPF
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 1/4" 
Chiều dài 36 mm
Đường kính lớn nhất 17 mm 
Trọng lượng 

29 g 

 

Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 
Model: 48-DPM
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 1" 
Chiều dài 63 mm 
Đường kính lớn nhất 36 mm
Trọng lượng

199 g 

 

Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 
Model: 46-DPM
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 3/4"
Chiều dài 55 mm
Đường kính lớn nhất 29 mm
Trọng lượng

103 g

 

Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 
Model: 44-DPM
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 1/2"
Chiều dài

50 mm

Đường kính lớn nhất 22 mm 
Trọng lượng 68 g

 

Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 
Model: 23-DPM
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ  3/8"
Chiều dài  42 mm
Đường kính lớn nhất  19 mm
Trọng lượng

 39 g 

 

Khớp nối nhanh cho ống răng ngoài 
Model: 22-DPM
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 1/4"
Chiều dài 41 mm
Đường kính lớn nhất 14 mm
Trọng lượng

26 g

 

Khớp nối nhanh cho dây  
Model: 48-DPH
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 1"
Chiều dài 84 mm
Đường kính lớn nhất 32 mm
Đường kính trong của dây

27 mm

Trọng lượng 149 g

 

Khớp nối nhanh cho dây  
Model: 46-DPH
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 3/4"
Chiều dài 77 mm
Đường kính lớn nhất 25 mm
Đường kính trong của dây

21 mm

Trọng lượng 106 g

 

Khớp nối nhanh cho dây  
Model: 44-DPH
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 1/2"
Chiều dài 66 mm
Đường kính lớn nhất 22 mm
Đường kính trong của dây

15 mm

Trọng lượng 64 g

 

Khớp nối nhanh cho dây  
Model: 24-DPH
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 1/2"
Chiều dài 65 mm
Đường kính lớn nhất 18 mm
 Đường kính trong của dây

15 mm

Trọng lượng 53 g

 

Khớp nối nhanh cho dây  
Model: 23-DPH
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 3/8"
Chiều dài 61 mm
Đường kính lớn nhất 16 mm
Đường kính trong của dây

11.3 mm

Trọng lượng 32 g

 

Khớp nối nhanh cho dây  
Model: 22-DPH
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 1/4"
Chiều dài 57 mm
Đường kính lớn nhất 16 mm
Đường kính trong của dây

9 mm

Trọng lượng 28 g 

 

Khớp nối nhanh cho ống, răng trong  
Model: 48-DSF
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 1"
Chiều dài 68 mm
Đường kính lớn nhất 36 mm
Trong lượng

323 g

 

Khớp nối nhanh cho ống, răng trong  
Model: 46-DSF
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 3/4"
Chiều dài 61 mm
Đường kính lớn nhất 36 mm
Trọng lượng

231 g

 

Khớp nối nhanh cho ống, răng trong  
Model: 44-DSF
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 1/2"
Chiều dài 57 mm
Đường kính lớn nhất 36 mm
Trọng lượng

217 g

 

Khớp nối nhanh cho ống, răng trong  
Model: 24-DSF
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 1/2"
Chiều dài 51 mm
Đường kính lớn nhất 26 mm
Trọng lượng

116 g

 

Khớp nối nhanh cho ống, răng trong  
Model: 23-DSF
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích cỡ 3/8"
Chiều dài 50.5 mm
Đường kính lớn nhất 26 mm
Trọng lượng

97 g

 

Khớp nối nhanh cho ống, răng trong  
Model: 22-DSF
Hãng sản xuất - xuất xứ: Kawasaki - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
Kích thước 1/4"
Chiều dài 46 mm
Đường kính lớn nhất 26 mm
Trọng lượng

85 g