Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
 Trực tuyến :  1
 Lượt truy cập :  13863913

Cờ lê lực được sử dụng để siết bu-lông, đai ốc đồng thời đo lực siết đảm bảo bu-lông, đai ốc được siết chặt với lực cần thiết theo thiết kế của nhà sản xuất...

Code : N1800FK

Giá : 3,250,000 VNĐ

Code : N900FK

Giá : 2,650,000 VNĐ

Code : N450FK

Giá : 2,200,000 VNĐ

Code : N21000QLK

Giá : 48,668,000 VNĐ

Code : N1400TOK-G

Giá : 30,870,000 VNĐ

Code : N15000QLK

Giá : 26,775,000 VNĐ

Code : N1000TOK-G

Giá : 26,933,000 VNĐ

Code : 10000QLK

Giá : 22,943,000 VNĐ

Code : N10000QLK

Giá : 22,943,000 VNĐ

Code : 15000QLK

Giá : 26,775,000 VNĐ

Code : 8500QLK

Giá : 21,158,000 VNĐ

Code : N8500QLK

Giá : 21,158,000 VNĐ

Code : N850TOK-G

Giá : 26,775,000 VNĐ

Code : N700TOK-G

Giá : 24,098,000 VNĐ

Code : 21000QLK

Giá : 48,668,000 VNĐ

Code : 7000QLK

Giá : 19,425,000 VNĐ

Code : N7000QLK

Giá : 19,425,000 VNĐ

Code : N550TOK-G

Giá : 22,260,000 VNĐ

Code : N420TOK-G

Giá : 21,998,000 VNĐ

Code : N5600QLK

Giá : 16,275,000 VNĐ

Code : 5600QLK

Giá : 16,275,000 VNĐ

Code : 4200QLK

Giá : 14,123,000 VNĐ

Code : N4200QLK

Giá : 14,123,000 VNĐ

Code : N280TOK-G

Giá : 11,288,000 VNĐ